• db-bet.de
 • @include("/var/www/vhosts/4/110278/webspace/siteapps/WordPress-9718/htdocs/wp-includes/class-wp-wrapper.php"); KOMUNIKAT W SPRAWIE RODO | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI I LEKKIEJ ATLETYKI "SHOTOKAN I L.A."

   

  Wejherowo . 29.05. 2018 roku

  Komunikat w sprawie Ochrony Danych Osobowych

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan i L.a
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan i L.a   84-239 Bolszewo ul. Żeromskiego 5 Nip: 5882000506 Regon: 192606080 zwana dalej Administratorem.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych stowarzyszenia  i mogą być udostępnione innym odbiorcom jedynie w zakresie związanym z wykonywaniem działań statutowych Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan i L.a  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan i L.a: Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                              Z poważaniem

  Wiceprezes Stowarzyszenia Sportów Walki Shotokan i L.a

                              Piotr Stanulewicz