W Związku z zamknięciem szkół informujemy że  treningi we wszystkich szkółkach są odwołane. Rozpoczynamy z chwilą decyzji ministra edukacji o ponownym otwarciu szkół czyli pod koniec kwietnia.

Egzamin który miał się odbyć 20.03.2020 zostanie  przełożony na kwiecień .

Zaliczkę na poczt kolonii letnich w kwocie 340 proszę wpłacać  na konto:

BGŻBNP 05 2030 0045 1110 0000 0247 0120 z dopiskiem ” zaliczka na kolonie letnie”