W związkun z rekomendacją PZK oraz PUK jesteśmy zmuszeni zawiesić prowadzenie zajęć do 09.04.2021.
Mamy nadzieję że po tym terminie wznowimy zajęcia.