• db-bet.de
 • @include("/var/www/vhosts/4/110278/webspace/siteapps/WordPress-9718/htdocs/wp-includes/class-wp-wrapper.php"); Regulamin Klubu | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI I LEKKIEJ ATLETYKI "SHOTOKAN I L.A."

  REGULAMIN WEJHEROWSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTÓW

  WALKI SHOTOKAN L.A – SEKCJA KARATE


  1. STOWARZYSZENIE posiada osobowość prawną i jest wpisany w rejestrze Starostwa Powiatu wejherowskiego.

  2. Instruktorzy STOWARZYSZENIA posiadają uprawnienia pedagogiczne oraz do prowadzenia zajęć z zakresu KARATE i samoobrony.

  3. STOWARZYSZENIE posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie.

  4. Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.

  5. Opłata członkowska jest pobierana za miesiące objęte szkoleniem: miesięcznie oraz za semestr szkolny z uwzględnieniem zniżki. Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu STOWARZYSZENIA.

  6. Opłaty miesięczne należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku spóźnienia obowiązkiem członka/rodzica jest zgłoszenie tego faktu instruktorowi. Brak regularnych opłat jest równoznaczny z nie uczestniczeniem w zajęciach.

  7. Wszystkich ćwiczących w obowiązują badania lekarskie. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań.

  8. Członek Klubu jest zobowiązany do kupna karate-gi (kimono) po 3 miesiącach treningu.

  9. Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem świąt, ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn losowych, uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach w innej sekcji w dowolnie wybranym terminie.

  10. Członków STOWARZYSZENIA obowiązuje ubezpieczenie się od następstw NW na treningach (we własnym zakresie).

  11. W przypadku nieobecności na treningach przez cały miesiąc z powodu choroby (po przedstawieniu zwolnienia od lekarza) istnieje możliwość opłaty ulgowej w wysokości połowy składki członkowskiej.

  12. Członek STOWARZYSZENIA ma prawo do uczestniczenia we wszystkich treningach klubowych w ramach jednej składki uiszczonej w macierzystej sekcji karate.

  13. STOWARZYSZENIE jest organizatorem imprez karate (zgrupowania, turnieje) oraz obozów letnich, zimowych, biwaków karate.

  14. Członek STOWARZYSZENIA jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu na zawodach i zgrupowaniach, oraz troszczenie się o dobre imię i rozwój Klubu.